Velkommen til min hjemmeside. - Introduktion om mit liv 

Født i Ersted og kom kort efter til Ladelund

Skolegang i Ladelund i 7 år og derefter 3 år på Haverslev Præliminærkursus

DSB - København DSB' skole - derefter praktik på Ulstrup Station og på Silkeborg Station

Soldat - Fredericia - Hærens Tekniske Kompagni i København (Kigkurren).

Pollitikens Hus - uddannelse i Hulkort, IT og IT uddannelse i Danmark, Sverige, Norge samt studierejser til USA inkl. en kæppe stor IT-udstilling i Las Vegas (så også deres fantastiske Shows).

Blev gift med Gerda - boede i Hvidove ca. 8 år - fik 2 dejlige piger

Flyttede til Greve - bor i dag i det hus vi købte og senere har udbygget.

Pigerne kom til skole i Krogårdskolen - Jeg kom med i forældreforeningen

Skolenævnet på Krogårdskolen

Skolekommissionen i Greve Kommune

Blev medlem i Venstre - Venstre i Greve

Greve Byråd - det er (2020 på 27 år)

Borgmester under Rene Milo Sagen ( 3 mndr.)

Roskilde Amtsråd mv.

Regionsråd Sjælland mv.

Tidligere i bestyrelsen Eriksminde Grundejerforeningen.

 

Formand for Eriksminde Medienet i ca. 40 år - medlem af Forenede Danske Antenneanlæg og der har jeg ved ledelsen af FDA i nogle år.

Medlem af Asomnet - Eiksminde Medienet modtager TV - modtager support for medlemmerne og foreningen.

---

Gerda og jeg har haft mulighed for at rejse til mange del af verden - se på anden side

----

Se under Historien - en artikel til FDAs blad primo 2020 - se evt. i deres blad / KN

Grundejerfroeningen Eriksminde udarbejdede "Bidrag til Greve Kommunes Historie - Grundejerforeningen Eriksminde (inkl. tankerne om antennefoening) 1963 - 2003) - jeg var med i gruppen der samlede data til dette hæfte (Hæfte nr. 49 - Maj 2003 Greve Lokalhistoriske Forening) - jeg var med i gruppen der udarbejdede hæftet - et spændende arbejde sammen med folk der bor i Eriksminde og folk der afgået med døden. Greve Lokalhistoriske Foreningen har muligvis eksemplarer af Hæfte nr. 49 - Maj 2003.

 

 

 

Rejser og arbejdet i fritiden

Mit arbejde for en antenneforening gennem mange år. Jeg synes det vil være sjovt at beskrive den tekniske udvikling gennem omkring de ca. 40 år samt de mange firmaer / mennesker jeg har mødt og samarbejdet med - og ikke mindst tekniske udvikling samt den dertil hørende den organisation som sideløbende udviklede sig.

 

Rejser rundt i verden - fruen var naturligvis med på turene

Australien

New Zealand

Flere steder og flere gange i USA og Canada (Vancouver omegnen)

Krydstog fra Skt. Peterbord til Moskva

Krydstogt i Caribien

Krydstogt til Norge

Krydstogt på floder i Europa

Ikke mindst den lange tur fra Miami via New York, flere hovedstæder i Europa til vi endelig efter 3 uger stod vi på København Havn. 

 

 

 

 

Grundejerforeningen Eriksminde og Erikmsinde Antenneforening / Eriksminde Medienet

I  2003 var jeg med til samle data til Grundejerforeningen Eriksminde's 40 års jubilæum - Det blev beskrevet i Greve Lokalhistoriske Forenings - hæfte nr. 49 - Maj 2003. Det er spændende læsning om udviklingen af Eriksmindekvarteret fra landsbrugsjord til jord til ca. 850 huse.

Der er også i denne hæfte om hvordan Eriksminde Antenneforening blev startet for ca. 40 år siden.

Har du historier /kommentarer så må du gerne sende en mail til kni.greve@gmail.com

 

Med venlig hilsen

Kai  Nielsen

 

NB: Jeg stopper efter eget ønske formandsposten i Eriksminde Medienet med udgangen af 2019. Så har jeg været med i Eriksminde Antenneforening / Eriksminde Medienet ca. 40 år. Det er passende jeg nu vil reducere mine foreningsposter.

 

.