Livet i en antenneforening

 

Det startede med at være bestyrelsesmedlem i Eriksminde Grundejerforening

som havde etablering et antenneanlæg - men der blev ønske om at dele foreningen op i den opringelige grundejerforening og en ny antenneforening - det blev Eriksminde Antenneforening og senere Eriksminde Medienet.

Det startede for ca. 40 år siden (pt. er det i skrivende tid - december 2019)

Danske Antenneforeningernes forening:

Eriksmimde Antenneforening blev medlem af FDA (Forenede Danske Antenneforeninger) og Eriksminde var dermed også medlem af FDA's Region 7.

Jeg var medlem af bestyrelsen i FDA Region 7 og senere formand for FDA Region 7.

Medlem af FDAs repræsentantskab.

På et tidspunkt blev antenneforeningerne delt i 2 landsforeninger - FDA (fortsatte med lidt flere medlemsforeninger), men en del foreninger lavede en A2012. Der var ikke samarbejde mellem de 2 foreninger i nogle år, men heldigvis blev en samarbejde mellem de 2 landsforeninger.

Jeg blev valgt (efter opfordring fra en række antenneforeninger) som landsformand for FDA.

Mine ønsker var at de 2 landsforeninger kunne samarbejde, og FDA kunne få en sekretariatschef. Sidstnævnte blev klaret i 2015 ved besøg hos en række foreninger.

FDA kører nu i almindelig god drift, og der samarbejdes mellem de 2 foreninger.

Thomas Bak er nu landsformand for FDA.

 NB: Jeg arbejder på en mere detaljeret beskrivelse om mine ca. 35 -40 år som formand og bruger i en antenneforening i "Erfaring  i / med antenneforening". 

Omkring en antenneforening

Som bestyrelsesmedlem i Eriksminde Antenneforening har jeg gennem årene været involveret i mange ting

Eriksminde var medlem af Region 7 i FDA

Jeg var

medlem af bestyrelse af FDA Region 7

formand for FDA Region 7

medlem af FDA's repræsentantskab

FDA ekstra landsmøde delte antenneforeninger i FDA og senere A2012

FDA og A2012 - kunne ikke tale sammen i nogle år, men taler sammen nu

Da Carsten Karlsen stoppede var jeg opfordring fra en række foreninger opstillet til FDA landsformand

Landsformand for FDA 2015-17

FDA og A2012 begyndte at talte sammen igen

FDA fik igen en Sekretariatschef (Søren Birksø Sørensen)