Eriksminde Antenneforening’ lidt historie (KN 04-06-2012)

Eriksminde Antenneforening er ejet af de til enhver registrerede medlemmer i foreningen dækkeområde.

Foreningen er startet i 1970 som en del af Grundejerforeningen Eriksminde dækningsområde. Foreningen leverer TV (analog TV, digital-TV og HDTV), Radio, Bredbånd, Telefoni m.v. til medlemmerne.

Fællesantenneforeningen Eriksminde er startet i 1970, som en del af Grundejerforeningen Eriksminde. Den 12. april 1988 blev foreningen efter et længere forberedende arbejde udskift som en selvstændig forening.

I 2007 ændres navnet til Eriksminde Antenneforening.

Eriksmindekvarteret

Eriksmindekvarteret, der omfatter ca. 850 parcelhuse, er beliggende i den nordlige del af Greve Kommune – og omfatter vejen Eriksmindevej, Krogager, Tværager, Belsager Højager, Tavleager, Bredager, Hedager, Bondager, Knoldager, Lundager, Stolpeager, Skoleager, Sydager, Godsager og Horseager.

Der er et meget veludbygget stisystem i kvarteret med Eriksmindestien, Skelmosestien, Tværstien og Krogstien, der alle er forbundet til det omfattende stisystem i Greve Kommune.

I midten af Eriksmindekvarteret ligger Eriksmindecentret med Netto supermarked, Den Glade Bager, Pub, Frisør og restaurant (pizzarie).

Rund om centret ligger Eriksminde vuggestue, Eriksminde børnehave og Hundige Kirke.

Foreningens hovedstation inkl. antennemast til et antal paraboler mv. samt foreningen hovedstation med udstyr til at håndtere teknikken vedr. parabolerne, kabel- og fiberforbindelser, teknik til håndtering af foreningens kabel- og fibernettet, fiberforbindelse til GlobalConnect i Tåstrup, fiberforbindelse til Asomnet til modtagelse af TV mv.

Eriksmindekvarteret har gode naboer som f.eks. Waves, Greve Hovedbibliotek, Portalen (Greve musik- og teaterhus), Krogårdskolen, daginstitution tæt ved Krogårdskolen, Eriksminde vuggestue og børnehave, Greve Borgerhus, Greve Idrætscenter samt der er kort til Greve Center, Greve svømmehal og Greve Rådhus.

Bus 600 kører gennem området – Eriksmindevej – på dens vej mellem Greve Station og Hundige Station hvor der er tog og busforbindelser.

Fra Køgebugt Motorvejen bruges til-/afkørsel 27. Fra Gl. Køge Landevej bruges Godsvej og Hundige Centervej.

NB: Alle ejere af grund i Eriksmindekvarteret er pligtige til at være medlemmer af Grundejerforeningen Eriksminde. Se mere på deres hjemmeside www.gf-eriksminde.dk.

Fællesantenneanlægget i Eriksmindekvarteret er startet i 1970, (blev som tidligere nævnt) af grundejerforeningen. Fra 1988 er Fællesantenneforeningen Eriksminde ejer og driver kabelnet inkl. Hovedstation – master med paraboler, skur til teknikken og udgangspunktet for dens tid kabelnet.

I forbindelse med ved vej- og kloakarbejdet (byggemodningen) skulle i gang fremkom forsalg om et fælles antenneanlæg i området. Nedlæggelse af rør til kablerne under veje, stier og overkørsler skulle ske samtidig med vej- og kloakarbejdet. En del huse var bygget før det tidspunkt, men dengang skulle byggemodningen ikke være gennemført før husene blev opført.

Grundejerforeningen forespurgte den 20. januar 1970 medlemmerne om de var interesserede i at få etableret et fællesanlæg for området, så husene kunne forsynes med skræmmende ”tagstativer”.