NB: Denne beskrivelse er fundet i foreningens beskrivelse af de første tanker om (fælles)TV Antenne i Eriksminde i stedet for et utal af antenne ved det enkelte hus.

I 1970 indgik vi i Grundejerforeningen et samarbejde med antennefirmaet Scantemo om etablering af et fællesantenneanlæg. Anlægget blev opbygget med Siemens komponenter og prisen pr. parcel var den gang kr. 840,- excl. gravearbejde på egen grund. I løbet af 1971 nåede antallet af tilsluttede op på 390 medlemmer.

Det fællesantenneanlæg kunne modtage: Dansk TV, Sverige TV1 og TV2.

Anlægget er opbygget med en 19 meter høj mast der er placeret i Eriksmindecentret og sammen med denne hovedforstærkeren. Signalerne transmiteres derfra i flere strenge i koaxilkabler ud i området og via 25 underforstærkere sendes signalerne til de enkelte modtagere.

Opstarten af vort fællesantenneanlæg var langt fra problemfrit, men det vil her føre for vidt at gå i enkeltheder med disse. Slutresultatet blev, at vor antenne for dansk TV blev retningsbestemt med Næstvedsenderen kanal 6 og efter at Siemens havde overtaget antennefirmaet Scantemo blev en gennemgribende renovering fforetaget af anlægget, således at vi lang om længe fik det problemfri signal vi havde krav på.

I henhold til gældende lovgivning foretager Post- og Telegrafvæsenet hvert år kontrolmålinger på anlægget og resultaterne af dise målinger har hidtil været tilfredsstillende.

I 1978 blev foretaget en mindre udvidelse idet der blev monteret kanalselektorer for FM radiomodtagelse og så svensk FM radio. Endevidere fik vi monteret et omskiftearrangement der muliggør, at vi ved lokal TV udsendelse f.eks kommunalvalg kan skifte om til kanal 4 Gladsaxe, ganske vist med lidt ringere teknisk kvalitet