Eriksminde Antenneforening / Medienet i forbindelse med Note til FDA blad - Kai Nielsen, fhv. formand / tlf. 3090 6211 / kni.greve@gmail.com

FDA har en betydelig del mit arbejde i Eriksminde Antenneforening / Eriksminde Medienet. Jeg stoppede mit arbejde i foreningen med udgangen af 2019 efter eget ønske.

 

Da familien flyttede til Greve blev vi medlem af Grundejerforeningen Eriksminde. Det var også mulighed for at få TV og Radio via foreningens net.

 

I forbindelse med der var planlagtveje og fortov i Eriksminde kvarteret var det forudseende mennesker der tog initiativ at nedlægge kabler til radio og TV. En del af de nye beboere koblede sig til nettet.

 

24. september 1970 sender Scantemo ansøgning til Greve Kommune om byggetilladelse til en 19 meter høj Masten til antenneanlægget placeredes i Eriksmindecentrets gård, som daværende LB - købmand Leif Bode og DSK vederlagsfrit stillede til rådighed. Greve Kommune gav byggetilladelse den 24. marts 1971 og senere den 11. august samme år bygningsattest.

 

Den 30. september 1970 sender Scantemo ansøgning til Greve Kommune til byggetilladelse til kabelprojekt i Eriksminde og tilladelse gives den 21. oktober samme år. Der etableres et kabelsystem efter det såkaldte stikledningsprincip med 25 hoved- og underforstærkere ud til de enkelte. Prisen pr. parcel var 840 kr. ekskl. gravearbejde på egen grund.

 

Anlægget var beregnet til modtagelse af DR, Sverige 1, Sverige 2 og FM-radio fra Danmark og Sverige.

 

Højager og Belsager var de første veje, der i november 1970 blev tilsluttet fællesantenneanlægget umiddelbart efter hovedanlæggets færdiggørelse. Opstarten af fællesanlægget var langt fra problemfrit. Det hele gik heldigvis – og efter at en række problemer med antenne og forstærkere, som voldte Scantemo og P&T store kvaler blev løst, kom anlægget til at fungere

Det blev nogle år senere besluttet at dele antennedelen over i sin egen forening. Det var tinglyst af alle ejendomme skulle være medlem af Eriksminde Antenneforeningen.

 

Generalforsamlingen i 1975 bemyndige bestyrelsen til at indgå en fuldservice-aftale med fa. Scantemo til start 7. august 1976.

 

I 1978 blev udvidet med udstyr til svensk FM Radio.

 

I 1982-83 havde Greve Kommune nedsat et udvalg med henblik på at vurdere planerne for et kommunalt kabel-tv. Det blev ikke til noget.

 

I 1985 blev FM-radio modtagelsen udvidet med 3 lokalradioer, nemlig Radio Roskilde, Vestegnens radio og The Voice.

 

Det blev for bøvlet med opkrævninger til grundejerforening og antenneforening, idet den ene skulle husene være medlem af og den anden skulle de vælge at være medlem af.

 

Der blev en således en Grundejerforening og en Fællesantenneforening.

 

Foreningen var allerede på dette tidspunkt medlem af FDA.

 

Ved opsendelsen af den første ASTRA-satellit gjorde at modtagelsen at modtagelse radio og TV kunne ske med mindre paraboler, som kunne monteres på foreningen antennemast.

 

Da jeg arbejdede med IT var der da vi konstituerede os i antenneforeningen at jeg tog formandsposten i Eriksminde Antenneforening.

Jeg fulgte - grundet mit IT job - den teknologiske udvikling. Der var nogle spændende år hvor radio delen udviklede meget, og TV begyndte at føre sig frem.

 

Jeg sov ikke en nat for at følge om vi kunne hente de første TV kanaler fra en ny type satellit foreningen havde fået installeret udstyr - det lykkedes.

 

I 1995 – 96 gennemførtes en renovering af kabelnettet til et såkalt 450 Mhz net, således der kan sendes op til 36 TV – kanaler og et stort antal radiokanaler.

 

Med TDC Kabel-TV’s digitale dekoder Selector blev det muligt at tilkøbe supplerende programpakker svarende til 27 TV-programmer.

 

Generalforsamlingen i 2001 godkendt yderligere renoveringsprojekt af kabelnettet med henblik på at indføre en bred returvej til interaktivt video og tv, internet og telefoni via kabelnettet. I løbet af 2001 blev digitaliseringen af programmer med yderligere kanaler.

 

I februar 2002 kørte de første medlemmer internet (www og mail) via foreningen kabelnet. I 2003 er 235 – ca. 30 % af medlemmerne – med på dette.

 

(Ved Grundejerforeningen Eriksminde’s 40 års jubilæumsskrift (GE 40 år 1963 – 2003). Antenneforeningen er omtalt i dette hæfte fra Greve Lokalhistoriske Foreningen – hæfte nr. 49 – maj 2003-

 

TV blev gennem årene fra pakke 1 til pakke 2 og senereogså til 3 pakke. Senere blev mulighed for tilkøb af enkelte TV kanaler / mindre TV pakkersom supplement til de store TV-pakker.


Det kostede naturligvis nogle penge for at være med udviklingen på TV siden. Det blev klart for os at vi burde søge samarbejde med flere antenneforeninger - det blev et samarbejdede med Asomnet.

 

Der var udstyr i foreningens hovedstation der modtog TV signalerne via fiber fra Asomnet I Vejen og sendte dem ud i foreningen net. Det har fungeret udmærket.

 

Foreningen har flere fiberforbindelser fra GlobalConnect i Tåstrup. Vi har fiberforbindelse til Asomnet (TV), fiberforbindelse til Globalconnect (Tåstrup).

 

Der er installeret UPS i hovedstationen af hensyn til strømsvigt. Foreningen har kun haft en stor strømsvigt grundet el-leverandører hakke hovedkabel over til hovedstationen. Eriksminde blev sort – det blev vi ikke glade for, så nu er der UPS’er nok.

 

Bredbånd blev mere og mere aktuelt – bl.a. streaming af TV signaler blev meget aktuelt.

 

Det startede med Motorola modemer med tilsvarende cmts – Det blev hurtig Cisco cmts – dernæst en større Cisco cmts og sådan fortsætte det et par gange endnu indtil investeringen af den type kunne vi ikke klare økonomisk.

 

På FDA messen havde vi set Infowise med en ny type cmts - udstyr. Efter nogle forhandlinger blev det installeret. Har kørt ganske udmærket og håber det vil klare mange år for foreningen.

 

De gamle kabler skal jo udskiftes hen ad vejen. Foreningen lavede en kabelfond 50 kr. per måned. Det besluttes på generalforsamlingen hvert år. Denne model betød at en strækning kunne laves hvert år - det har gjort at generalforsamlingen gennem årene har besluttet efter behov. Modellen kører fortsat til at erstatte kabel til fiber og senest i dette år til el-skabe med måler som skal på plads i år.

Jeg er glad for at vi gennem årene har fået en god hovedstation ved siden af vore master (der ikke bruges meget i dag). Jeg er også glad over jeg har været med til at levere et godt net af fiber og kabel.

 

For at kunne gøre de nødvendige investeringer har foreningen brugt et leasing firma – vores aftaler var normalt på 3 – 4 år så vi var klar over de var betalt til næste investering var på vej.

Foreningen har i dag 3 TV-pakker med mulighed tilkøb af enkelte TV kanaler og mindre pakker – dette er muligt gennem samarbejdet med Asomnet.

 

Der er support til medlemmerne alle hverdage og lidt færre timer i weekend og helligdage – dette er ligeså en aftale med Asomnet.

 

Foreningen har gennem årene brugt Cisco udstyr til at styre TV pakker og Bredbånds pakkerne, men på de senere år anvender udstyr for InfoWise.

Det har været normen at opgradere udstyret ca. hver 3 år. Finansieringen sker hos DLL.

 

Jeg er også blevet spurgt om jeg har været på rejser. Jeg har beskrevet de store rejser min hustru og jeg har gennemført – det har jeg beskrevet på min hjemmeside www.kainielsen.dk – vi har set meget af verden sideløbende med at være formand for Eriksminde antenneforening.

 

Det startede med kabelnet, men det er i forbindelse med renovering er der på hovedstrækninger nedlagt rør til fiber. På mange hovedstrækninger er der lagt fiber, medens på mindre strækninger på vejen og strækninger fra tilslutningsdåser til ejendommene anvendes kabel.

 

Finansieringen af udskiftningen af nettet sker via en kabelfond med 50 kr. pr. måned – det giver ca. 350.000 kr. årligt – det har gjort at foreningen har løbende forbedret foreningen netværk. På den måde har vi kunne udbedret nettet med ca. 5 mio. kr.

 

Efter en mine tanker om et stop i foreningen tog min hustru og jeg ved en dejlig frokost. beslutningen om at det var godt at jeg stoppede ved årsskiftet 2019/20.

Jeg var helt klar over næstformanden, som havde været i bestyrelsen flere år, ville kunne fortsætte foreningen på god måde.

Der er kommet en ny flot hjemmeside www.eriksminde.dkaf næstformanden til den kommende generalforsamling i april 2020. Jeg kan tage plads på stolen i salen – høre en god beretning – høre de mange spørgsmål og svar.