Greve Byråd

Jeg har meddelt Venstre i Greve (primo juli 2020) den 05. juli 2020 at jeg ikke genopstiller til næste valg i efterrået 2021 - så har jeg være i Greve Byråd i 28 år. 

I de samme år har jeg været valgt til Roskilde Amtsråd 12 år  og været valgt til Region Sjælland 8 år.

Dertil valgt til Eriksminde Antenneforening / Medienet i over 30 år (mange af årene som formand).

Eriksminde Anteneforening har været medlem af Forenede Danske Antenneforeninger (FDA) - Jeg har også i flere omgange været medlem af FDAs bestyrelsen og formand for FDA i flere omgange. 

 

Efter 25 år som medlem af Greve Byråd har jeg fået Dannebrogsordenens Ridderkors. 

 

Valgperiode 2018 - 2021

Medlem af Socialudvalget

Medlem af Fritids- og idrætsudvalget

Medlem af Planlægningsudvalget (kort periode 2018)

Formand for Handicaprådet

 

 

Valgperiode 2014-2017

Medlem af Økonomiudvalget 2014-15
Medlem af Social- og sundhedsudvalget
Medlem af Trygheds- og Integrationsudvalget (2016-2017)
Medlem af Byrådets IT-udvalg
Formand for Handicaprådet
Suppleant til Børn og Unge udvalget

 

Valgperiode 2010-2013

Næstformand i Børne- og ungeudvalget
Medlem af Skolerådet
Medlem af Ungerådet
Medlem af Børnerådet
Medlem af Udvalget for Samfund og skole
Medlem af valgbestyrelsen for Krogårdskolen
Formand af Handicaprådet
Næstformand for Social- og Sundhedsskolen i Greve indtil 31.12.2010, hvor skolen indgår i SOSU Sjælland

 

Valgperiode 2006-2009

Medlem af Børn og Unge udvalget
Medlem af Kultur og Fritidsudvalget
Formand for Handicaprådet
Medlem af Skolerådet
Medlem af Børnerådet
Medlem af Ungerådet
Medlem af Fritidsrådet
Medlem af Profilskoleudvalget
Medlem af styregruppe for Kulturaftale København syd
Næstformand for Social- og sundhedsskolen i Greve
Medlem af udvalget vedr. samfund og skole
Medlem af bestyrelse for Greve Museum
Medlem af komite for museum for 1. Verdenskrig på Mosede Fort

 

Valgperiode 2002-2005


Formand for Børne- og Kulturudvalget
Fungerende borgmester 9.10 – 31.12.2004 pga. sygeorlov
Medlem af Økonomiudvalget
Formand for bestyrelsen på Greve Museum
Medlem af bestyrelsen for Greve Kommunale Musikskole
Delegeret til KL's Delegeretmøde
Medlem af Krogårdskolens Valgbestyrelse
Suppleant til Koordineringsudvalget
Suppleant til Opstillingskredsens Valgbestyrelse
Medlem af politisk følgegruppe for Den Digitale Kommune
Medlem af politisk følgegruppe for Teater Hedeland
Formand for udvalget vedr. Samfund og Skole
Formand for brugerrådet i Greve Svømmehal

Valgperiode 1998-2001

Medlem af Teknisk Udvalg
Medlem af Ekspropriationskommissionen
Medlem af Repræsentantskabet for KARA og MOKRA
Medlem af Boligudvalget

Valgperiode 1994-1998

Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af selskabsbestyrelsen for Boligselskabet SYDBO
Medlem af Repræsentantskabet for KARA og MOKRA
Kommuneforeningen i Roskilde Amt
Medlem af Centerrådet ved VUC i Greve 1994-1998