MEDLEM AF REGIONSRÅD SJÆLLAND

Valgperiode 2014-2017

Medlem af Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen
Medlem af udvalget for Forskning og Innovation
Medlem af udvalget: Patienten som partner
Medlem af Samarbejdsudvalget vedr. alment praktiserende læger
Medlem af bestyrelsen for Greve Gymnasium
Medlem af Praksisplanudvalget

 

Valgperiode 2010-2013


Formand for sundheds- og forebyggelsesudvalget 2010-2011

Næstformand for sundhedsudvalget 2012-2013
Medlem af Sundhedskoordinationsudvalget
Medlem af Sundhedspolitisk kontaktudvalg
Medlem af Samarbejdsudvalget vedr. alment praktiserende læger
Medlem af Samarbejdsudvalget vedr. speciallæger
Medlem af Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapeuter 2012-2013
Medlem af bestyrelsen for Greve Gymnasium
Medlem af fordelingsudvalget til det almene gymnasium og HF for Roskilde
Suppleant til Øresundskomiteen