MEDLEM AF ROSKILDE AMTSRÅD

Valgperiode 2002-2006

Formand for Psykiatriudvalget
Medlem af Undervisnings-, Erhvervs- og Kulturudvalget
Medlem af Sundhedspolitisk Kontaktudvalg
Medlem af Lægefaglig Kontaktudvalg
Stedfortræder til bestyrelsen for Strandparken I/S
Medlem af bestyrelsen for Mosede Havn
Medlem af repræsentantskabet for Greve Strandby Fjernvarmeværk
Formand for FVU-rådet (Forberedende VoksenUddannelse)
Formand for bestyrelsen på Greve Gymnasium
Medlem af Fællesbestyrelsen for social- og sundhedsuddannelser
Medlem af Fritidsudvalget
Medlem af bestyrelsen for Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater (RBOT)
Stedfortræder til bestyrelsen for Roskilde Amts Konserveringscenter
Medlem af Køge Bugt Turistråd
Medlem af Dialogforum
Formand for Amtsmuseumsrådet
Amtsrådsforeningen
Repræsentant til generalforsamlingen i Foreningen til begrænsning af skadesudgifter i kommuner og amtskommuner
Suppleant til Advokatnævnet
HUR (Hovedstadsområdets Udviklingsråd)
Medlem af HUR's Trafikudvalg
Stedfortræder til HUR's Teaterudvalg
Medlem af bestyrelsen for Østtrafik A/S

Valgperiode 1998-2001

Formand for Undervisnings- og kulturudvalget
Formand for det regionale udvalg vedr. vidtgående specialundervisning
Formand for FVU-rådet i Roskilde Amt
Medlem af styrelsen for DST - Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab (indtil 30.6.2000, hvor denne opgave er overtaget af HUR = Hovedstadsområdets Udviklingsråd)
Medlem af DST's abonnementsudvalg
Medlem af DST's udvalg vedr. udbud af markedsførings- og abonnementsopgaven
Formand for Fællesbestyrelsen for Social- og Sundhedsuddannelserne
Formand for Amtscentret for Undervisning
Medlem af bestyrelsen for Sjællands Symfoniorkester
Formand for Bestyrelsen for Greve Gymnasium
Formand for Roskilde Amts Praktikudvalg
Formand for Roskilde Amts Teaterfællesudvalg
Medlem af Bestyrelsen i Det Rådgivende Fritidsudvalg
Medlem af Bestyrelsen for Greve Museum
Medlem af Amtsmuseumsrådet i Roskilde Amt
Medlem af NESA's Forbrugerrepræsentation
Medlem af Bestyrelsen for Roskilde Amts Konserveringscenter
Medlem af Bestyrelsen for Mosede Havn
Medlem af Repræsentantskabet for Skoletjenesten

Amtsrådsforeningen 1998-2001

Suppleant i Advokatnævnet
HUR (Hovedstadsområdets Udviklingsråd) 2000 - 2001
Medlem af styrelsen for DST - Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab
Medlem af DST's abonnementsudvalg
Medlem af DST's udvalg vedr. udbud af markedsførings- og abonnementsopgaven

Valgperiode 1994-1998

Medlem af Sygehusudvalget
Medlem af Undervisnings- og kulturudvalget (fra 1.7 1994)
Medlem af Forebyggelsesrådet
Medlem af Social- og sundhedsudvalget (1.1 – 30.6 1994)
Formand for bestyrelsen for Køge Gymnasium
Medlem af NESA's Forbrugerrepræsentation
Suppleant til NESA's bestyrelse
Medlem af Det Rådgivende Fritidsudvalg i Roskilde Amt
Medlem af bestyrelsen for Strandparken
Medlem af bestyrelsen for Mosede Havn
Medlem af bestyrelsen for Himmelev Pædagogseminarium
Medlem af repræsentantskabet for Amternes Lægemiddelregistrering